top of page

Наша історія

 Школа клієнт-центрованої психотерапії створена в 2000 р. доктором психологічних наук, професором Кочаряном Олександром Суреновичем, який отримав професійну підготовку в галузі клієнт-центрованої психотерапії та консультування в рамках навчальної програми міжнародного інституту клієнт-центрованого підходу (Лугано, Швейцарія) та Центру крос-культурної комунікації (Дублін, Ірландія) для психологів та психіатрів країн Центральної та Східної Європи (Братислава) , Прага) у 1990-1994 рр. 

 У 2012 р. на базі Школи було організовано Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, який отримав статус колективного члена Всесвітньої асоціації людино-центрованої та експериентальної психотерапевтів.

  Місія інституту:

  • Підвищення професійного рівня фахівців у галузі психологічного консультування та психотерапії;

  • Підвищення рівня психологічної культури; популяризація психологічного знання;

  • Здійснення психотерапевтичної допомоги населенню.

  Основні форми діяльності:

  Наукова діяльність: виявлення меж та можливостей клієнт-центрованої психотерапії (за нозологією та характерологією), розробка ідей процесуальності в психотерапевтичному контакті. Захищено кандидатські та докторські дисертації з проблем клієнт-центрованої психотерапії співзалежних відносин, порушень відповідальної поведінки, невротичних розладів, сексуальних та статеворольових порушень. Видані монографії: 1) Психотерапія: психологічні моделі - СПб.: Пітер, 2003 - 1 видавництво, 2007 - 2 видавництво, 2009 - 3 видавництво. 2) Основи психотерапії – М.: Алетейя, 1999. 3) Основи психотерапії – К.: Ника-центр, 2001. 4) Психотерапія у спеціальних станах свідомості. - М.: АСТ, 2000. 5) Психотерапія сексуальних розладів та подружніх конфліктів. - М.: Медицина, 1994. 6) Особистість та статева роль - Х.: Основа, 1996 та ін.

 Практична діяльність (психологічна та психотерапевтична робота): індивідуальне психологічне консультування, групова робота, проведення тематичних тренінгів.

 Форми роботи інституту: короткострокові та довгострокові програми, клієнтські групи, групи зустрічей (особистісного зростання), професійне навчання, курси навчання вирішенню особистісних проблем.

  З 2020 року осередок Інституту  функціонує на кафедрі психологічного консультування і психотерапії факультету психології Харківського національного університету імені В.М. Каразіна. Проводяться онлайн семінари, супервізії, майстер-класи для психологів та психологічні консультації для громадян.

 Принциповою відмінністю клієнт-центрованого підходу від інших експірієнтальних напрямів є віра в самоактуалізаційну тенденцію клієнта, зміщення фокусу психотерапії на контакт з клієнтом (психотерапевт, як активний, особистісно включений учасник спільного терапевтичного переживання) та виражена процесуальність психотерапії.

bottom of page