top of page

Наша історія

Школа клієнт-центрованої психотерапії створена в 2000 р. доктором психологічних наук, професором Кочаряном Олександром Суреновичем , який отримав професійну підготовку в галузі клієнт-центрованої психотерапії та консультування в рамках навчальної програми міжнародного інституту клієнт-центрованого підходу (Лугано, Швейцарія) та Центру кросу культурної комунікації (Дублін, Ірландія) для психологів та психіатрів країн Центральної та Східної Європи (Братислава, Прага) у 1990-1994 роках.

У 2012 р. на базі Школи було організовано Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії.

Місія інституту:

  • Підвищення професійного рівня фахівців у галузі психологічного консультування та психотерапії;

  • Підвищення рівня психологічної культури; популяризація психологічного знання;

  • Здійснення психотерапевтичної допомоги населенню.

Основні форми діяльності:

Наукова діяльність: виявлення меж та можливостей клієнт-центрованої психотерапії (за нозологією та характерологією), розробка ідей процесуальності в психотерапевтичному контакті. Захищено кандидатські та докторські дисертації з проблем клієнт-центрованої психотерапії співзалежних відносин, порушень відповідальної поведінки, невротичних розладів, сексуальних та статеворольових порушень.

Видані монографії:

1) Психотерапія: психологічні моделі - СПб.: Пітер, 2003 - 1 видавництво, 2007 - 2 видавництво, 2009 - 3 видавництво.

2) Основи психотерапії – М.: Алетейя, 1999.

3) Основи психотерапії – К.: Ника-центр, 2001.

4) Психотерапія у спеціальних станах свідомості. - М.: АСТ, 2000.

5) Психотерапія сексуальних розладів та подружніх конфліктів. - М.: Медицина, 1994.

6) Особистість та статева роль - Х.: Основа, 1996 та ін.

Практична діяльність (психологічна та психотерапевтична робота): індивідуальне психологічне консультування, групова робота, проведення тематичних тренінгів.

Форми роботи інституту: короткострокові та довгострокові програми, клієнтські групи, групи зустрічей (особистісного зростання), професійне навчання, курси навчання вирішення особистісних проблем.

З 2020 року осередок Інституту функціонує на кафедрі психологічного консультування та психотерапії факультету психології Харківського національного університету імені В.М. Каразіна. Проводяться онлайн семінари, супервізії, майстер-класи для психологів та психологічні консультації для громадян.

Принциповою відмінністю клієнт-центрованого підходу від інших експірієнтальних напрямків є віра в самоактуалізаційну тенденцію клієнта, зміщення фокусу психотерапії на контакт з клієнтом (психотерапевт виступає не як інструктор, як, наприклад, у гештальт-терапії, а як активний, особистісно включений учасник спільного терапевтичного ) та виражена процесуальність психотерапії.

З 2024 року організаційний член Мережі європейських асоціацій особистісно-орієнтованої та експериментальної психотерапії та консультування PCE Europe

bottom of page